Vaccinationsguide

Din guide över vilka vaccinationer du eller ditt barn kommer att få i sitt liv och vilka ni behöver ta själv.


 

vaccinationsguideVaccinationsguide för barn

Dessa vaccinationer ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Alla får dessa vaccinationer och det är gratis.

3 månader
 • Stelkramp, difteri, polio, kikhosta, Hib och pneumokocker (dos1)
5 månader
 • Stelkramp, difteri, polio, kikhosta, Hib och pneumokocker (dos2)
12 månader
 • Stelkramp, difteri, polio, kikhosta, Hib och pneumokocker (dos3)
18 månader
 • Påssjuka, mässling och röda hund (dos1)
5-6 år
 • Stelkramp, difteri, polio, kikhosta (dos 4)
6-8 år i årskurs 1-2
 • Påssjuka, mässling och röda hund (dos2)
10-12 år, tjejer i årskurs 5-6
 • HPV, livmoderhalscancer (dos1-3)
14-16 år i årskurs 8-9
 • Stelkramp, difteri, kikhosta (dos 5)

Vaccin mot TBE – även för barn

Vaccin mot TBE rekommenderas främst till de som bor i ett riskområde. Riskområden i Sverige är Mälardalen och södra ostkusten, där bland Stockholms skärgård. Barn från ett år kan ta TBE-vaccin. Detta vaccin behöver du ta i flera omgångar. Varje dos kostar ungefär mellan 240-300 kronor.

 • Dos 1 tar du minst en månad innan fästingsäsongen (slutet av april)
 • Dos 2 tar du efter en till tre månader efter den första dosen
 • Dos 3 tar du ett år efter första dosen
 • Dos 4 tar du ett år efter tredje dosen
 • Dos 5 är en påfyllningsdos som du tar var femte år

Hepatit A – om du ska resa

Hepatit A-vaccinering rekommenderas för nästan alla resor utanför Europa. Det behövs endast en dos för att du ska ha ett säkert skydd. Däremot kan du ta en till dos efter år för att du ska ha ett skydd mot Hepatit A i minst 20 år.

Vaccineringen mot Hepatit A heter Havrix. För denna vaccination krävs det att det har gått minst 6 månader mellan dos 1 och dos 2.

Det finns även ett vaccin mot både Hepatit A och B som heter Twinrix. Där krävs det tre doser med en intervall på en månad mellan första och andra dosen, och sedan ett halvår till ett år innan dos tre.

Resevaccinationsguide

Vad du behöver vaccinera dig för när du ska ut och resa beror på vilket land du ska resa till, hur länge du ska vara i landet och hur din boendestandard kommer att vara.

resevaccination.se kan du se specifika vaccinationer för just det land som du ska besöka.

Om du är gravid och ska resa

Ät malariatabletter om du ska till ett land som är drabbat av malaria. Både du och ditt barn kan bli väldigt sjuka om du blir smittad.

När man är gravid ska man undvika att åka till områden där det förekommer gula febern då vaccinationen inte bör ges till gravida.